qq情侣分组一左一右

 • 别说身临其境
 • 我可以为你平凡
 • 别说感同身受
 • 我可以为你完美
 • -我想陪你走下去
 • -走到那个你说的
 • -海枯石烂
 • -我想陪你走下去
 • -走到你说的那个
 • -天荒地老
 • ╪──────
 • Κíss↘過去>>
 • ▄▄▄▄▄︻︻▄
 • 专.属 傻瓜
 • 专.属 傻瓜
 • ▇▇▇▇▇◣◢▇
 • " ╰︶ ̄不离
 • " ╰︶ ̄不弃
 • ──────╪
 • ╪──────
 • Κíss↘過去>>
 • ▄▄▄▄▄︻︻▄
 • 专.属 宝贝
 • 专.属 宝贝
 • ▇▇▇▇▇◣◢▇
 • " ╰︶ ̄不离
 • " ╰︶ ̄不弃
 • ──────╪
 • 小傻瓜
 • 〝有個
 • ❤❤❤
 • ❤❤❤❤
 • "愛她の
 • 小傻瓜ㄟ ㄍ
 • 諾言ˊ
 • 小笨蛋
 • 〝有個
 • ❤❤❤
 • ❤❤❤❤
 • `"愛他の
 • 小傻瓜ㄟ ㄍ
 • 誓言ˊ